Help je cliënt naar een ander gedrag. | NLP Box

Help je cliënt naar een ander gedrag.

Niemand wil graag veranderen. Zeker niet als anderen zeggen dat je dit moet doen. Gedragsverandering is nog niet zo makkelijk. Want veel van ons gedrag vindt automatisch en onbewust plaats. Dat zie je ook aan hand van cijfers over gedragsverandering.

Bij een onderzoek van Martin Smits een aantal jaar geleden (bij bedrijven) toon aan dat
als er nieuwe technologieën worden ingevoerd dan mislukt ongeveer 60% van de veranderingsinspanning, het levert niet op wat in de eerste instantie de bedoeling was.
Worden daarbij ook nog procesveranderingen doorgevoerd, zoals anders samenwerken dan mislukt ongeveer 70%
Wil je cultuur wilt veranderen (het dagelijks handelen, denken en praten van mensen) mislukt ongeveer 80% van de veranderingen.

Dus wat zie hier je gebeuren dat hoe groter de factor is van menselijk gedrag in een verandering, des te moeilijker is het om deze verandering door te voeren.

 

Als je gedrag wilt veranderen, waar moet je dan op letten?
Vaak formuleren we het gedrag wat we willen veranderen te groot en te vaag. Bijvoorbeeld ik wil beter omgaan met mijn geld. De kunst is om veranderingen te maken in hele kleine stapjes.
De eerste stap is om mensen op gang te brengen, het moet klein en simpel zijn dan je cliënten denken van ja, dat kan ik wel.

Icek Ajzen heeft een theorie op bedacht. The theory of planned behaviour. Deze theorie geeft aan dat gedrag het beste verklaart kan worden door de intentie die een persoon heeft om het gedrag ook daadwerkelijk te doen. De intentie wordt op zijn beurt weer bepaald door drie factoren: Attitude, subjectieve vorm en overtuigingen. De intentie van gedrag is de uiteindelijke voorspeller van het gedrag zelf!

Hoe werkt het

De theorie gaat ervanuit dat de prikkel altijd van buiten de persoon komt. Dus een externe prikkel.
Deze prikkel komt bij de persoon binnen op 3 verschillende manieren: attitude, sociale norm en effectiviteit. Ik zal dit model uitleggen aan de hand van geld besparen is noodzakelijk, echter op het moment dat mensen ander gedrag moeten aanpassen dit op dezelfde manier zal werken.

gedrag

De externe prikkel is in dit geval het is geld besparen is noodzakelijk.

Attitude is een houding of een mening. Mensen vragen zich af wat vind ik hier nu werkelijk van? En daarbij bedenken ze daarna hoeveel zou het waard zijn om deze verandering door te voeren. Dus wat vind ik daar nu van dat geld besparen noodzakelijk is? Daar heb ik een mening over.  Daar zitten gedragsovertuigingen in. Je krijgt hier dus het resultaat van deze overtuigingen.
Bijvoorbeeld bij het geld besparen is noodzakelijk denken ze als ik dit ga doen levert dit veel stress op. En daarbij denken ze dan ik kan het allemaal nog redden?  Ik ben nog jong. Of ik heb hier wel/geen invloed op om geld te besparen. Deze intentie kan positieve of een negatieve uitkomst hebben. Op het moment dat ik daar positief over ben dan ben ik eerder geneigd te veranderen.

 

De 2e is de sociale norm. Daar zitten normatieve overtuigingen in, dus wat vinden anderen in mijn omgeving hiervan? Mensen willen er graag bij horen. Daarom zijn gedragingen en meningen belangrijk voor ons. De mens is een groepsdier en laat dus heel veel afhangen van de groepsdruk die er bestaat om een bepaald gedrag te vertonen. Anderen besparen ook niet! In je eentje is het nog niet zo makkelijk om afwijkend gedrag te vertonen omdat dit meestal niet in de groep geaccepteerd wordt. Vandaar dat de sociale norm dus heel erg belangrijk is. Dus met andere woorden als vrienden niet op geld uitgeven letten of in mij directe omgeving niet op geld uitgeven letten is de kans groot dat ik ook niet op het geld uitgeven ga letten.

 

De 3e heef te maken met eigen effectiviteit. Daar zitten controle overtuigingen in. Met ander woorden acht ik mijzelf in staat om te kunnen besparen met geld? Dit heeft dus met het eigen zelfbeeld te maken waarvan men denkt kan ik dit aan? Gaat het mij lukken? Lukt het mij om geld te besparen als ik bijvoorbeeld bij een verjaardag ben en toch een cadeau wil geven?

 

Dit alles leidt tot een intentie om geld te besparen. Deze kan positief of negatief zijn afhankelijk van de combinatie deze 3 factoren die maken of ik inderdaad geld ga besparen. Vind ik als ik geld ga besparen dat ik aan het einde van de maand meer overhoud? Zie ik ook dat ik dat niet moet doen? Heb ik daadwerkelijk het idee dat ik kan letten op het uitgeven van geld?

Het 2e deel van intentie naar gedrag is afhankelijk van 2 factoren en dat zijn de barrières die er zijn in de omgeving en mijn vaardigheden.

Er kunnen heel veel verschillende barrières zijn waardoor je besluit om niet te besparen op geld uitgeven. Dat kan zijn omdat je geen geld hebt om een cursus aan te gaan? Of het kan zijn dat iemand in je omgeving net een vakantie geboekt heeft waardoor je besluit niet erop te letten.

Het kan dus alles zijn waardoor intentie niet leidt tot een ander gedrag. Het is dus goed om erover na te denken wat zijn mogelijke barrières die maken dat mensen die goede intenties hebben toch niet dat gedrag gaan vertonen

Het 2e waar de slag van intentie naar gedrag mee te maken heeft zijn de vaardigheden. Hierbij heb ik het dan over of ze het ook daadwerkelijk kunnen. Zijn er bijvoorbeeld cursussen of kan ik iemand mij laten helpen? Zijn er manieren waardoor ik gedrag kan ontwikkelen waardoor geld uitgeven een vorm van noodzaak wordt of toch misschien nog lol aan beleef (bij een verslaving). De vaardigheden geven een gebied aan waar ik voorwaarden aan stel dat ik die vaardigheden kan ontwikkelen en dan kan ik die vaardigheden kan ontwikkelen wat dan leidt tot gedrag.

 

Het komt het erop neer dat iemand mee zal gaan in een veranderingsproces wanneer:

  1. Hij/zij vanuit zichzelf positief tegenover de verandering staat. Waar geloven ze in? Wat zijn hun waarden? Hoe kun je jouw aanpassingen hierop aanpassen?
  2. Zijn of haar directe omgeving positief tegenover de verandering staan. Mensen imiteren immers het gedrag van anderen. Hou goed de omgeving in de gaten. Waar worden ze door beïnvloed? Wat zijn eventueel de prikkels waar je rekening mee moet houden?
  3. De verandering duidelijk is uitgelegd waardoor hij/zij het idee krijgt dat het uitvoerbaar is. Zijn de vaardigheden er om deze verandering door te laten gaan?

Door op deze drie punten te letten, is het mogelijk positieve invloed uit te oefenen op de uitvoering van een verandering. Als deze 3 op een ja eindigen dan kan er een verandering optreden. Als er 1 of meer op nee eindigen dan krijg je geen intentie, komt er geen voornemen en komt er dus ook geen nieuw gepland gedrag.

Iedere keer opnieuw check je deze 3 en kijk dan waar zit de zwakke schakel en hoe kan ik die versterken.

Kijk ook naar de sterke punten en bekwaamheden van je cliënt. Waar hebben ze passie voor? Wat is het stukje waar ze voor willen gaan? Dat zou je met motivational interviewing kunnen achterhalen. Daarnaast is het essentieel dat je de juiste vragen stelt.

Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt en zou het fijn vinden als je een reactie achterlaat hieronder in het commentaar veld. Door inzicht in dit gedrag te krijgen, heb je ook meer invloed op dit gedrag. Wil je hier meer over weten neem gerust contact op.

Angelique Lijffijt

NLP trainer en coach

Nadat ik meerdere trainingen heb gevolgd over NLP, marketing persoonlijke ontwikkelingen leerder ik mijzelf pas echt kennen en dat is ook de basis van wie ik ben. Door te efficiënter te communiceren zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Door NLP heb ik ook leren begrijpen waarom de ander doet zoals hij of zij doet. Ik leer anderen anders te communiceren en hun doelen te bereiken.

Stel je vragen hieronder in het commentaar en je krijgt van mij een antwoord.

Share This
%d bloggers liken dit: