Hebben we invloed op ons brein en daarmee op gedrag? | NLP Box

Hebben we invloed op ons brein en ons gedrag?

Al een aantal jaar ben ik gefascineerd naar je brein in relatie tot gedrag en vooral de werking ervan. Want wat maakt dat de één wel een verandering in zijn leven aanbrengt op het moment dat de inkomsten teruglopen en de ander niet. Waarom komt de één wel in beweging en de ander niet?

Al vanaf dat je geboren wordt is je brein de ‘motor’ achter je leervermogens en je gedrag.
De diverse complexe processen in je hersenen bepalen o.a. hoe je informatie opneemt, onthoud en verwerkt. Hoe je problemen oplost en hoe goed je je kunt concentreren.

Naar mate je ouder wordt, wordt je beïnvloed door de mensen om je heen. Door je ouders, leerkrachten, vrienden, enz. en ontwikkel je leerstijlen, gedragstijlen en drijfveren. Dat bepaald hoe je je staande houdt in deze maatschappij. Je hersenen groeien vanaf de neonatale fase en blijven je hele leven lang doorgroeien. Wat mooi is om te weten is dat de hersenen het speciale vermogen bezitten om te veranderen, zich aan te passen en ook te leren van informatie uit de omgeving. Dat maakt dat iemand in staat is om kennis op te doen en vaardigheden te verwerven door onderwijs, ervaring of oefening. Kortom om zich te ontwikkelen.

Hoe meer inzicht je krijgt in de werking van het brein, hoe meer inzicht in het gedrag dat daaruit voortkomt. Voor mij is er veel inzicht gekomen toen ik tijdens de NLP-trainingen het communicatiemodel van de NLP leerde. Er vielen stukjes op z’n plek waarom ik op bepaalde situaties reageerde en waarom anderen reageerde zoals ze reageerde. En vanaf daar is mijn zoektocht verder gegaan.

In de jaren 50 kwam de onderzoeker, fysicus en neurowetenschapper Paul MacLean met een theorie dat niet één brein hebben, één verstand maar 3 breinen. 3 autonome breinen die met elkaar in verbinding staan. Hij ontwikkelde de theorie van het “drie-enige brein” (“tri-une brain”). Tot midden de jaren 80 heeft deze theorie een belangrijke rol gespeeld op de manier waarop wetenschappers over het menselijke brein dachten.

Zoals ik al zei om het gedrag te begrijpen moet je ook het brein begrijpen.

brein

De neo-cortex, het menselijke brein bestaat uit de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam. De grote hersenen worden ook wel het cerebrum genoemd en zijn het grootste deel. Het buitenste deel van de hersenen heet de hersenschors, ook wel cortex genoemd, en bestaat vooral uit grijze stof. De kleine hersenen worden ook wel het cerebellum genoemd. Deze liggen aan de achterkant onder de grote hersenen. De hersenen hebben verschillende functie en elk deel van je hersenen neemt een deel van deze functies op zich. Dat is vooral de besturing van je lichaam zoals gevoel, beweging, lichaamsfuncties en dus ook gedrag. Waar je hersenen ook een belangrijke rol in spelen is je geheugen, bewustzijn en emoties. In dit deel van je hersenen maak je weloverwogen beslissingen, doe je kennis op, denk je logisch na en analyseer je problemen.

 

Het limbische brein, het emotionele/zoogdieren brein en is verantwoordelijk voor je emoties. Het zorgt ervoor dat we plezier beleven, liefde ervaren, genieten. Maar ook negatieve zoals angst en verdriet. Dit gedeelte van de hersenen zorgt ervoor dat we de plezierige dingen onthouden zodat we deze kunnen herhalen. Daarnaast zorgt dit gedeelte ervoor dat we de onplezierige dingen gaan vermijden. Toch is dit brein er vaak verantwoordelijk voor dat we dingen doen zonder erover na te denken zoals koopverslaving, schransen zodat we er ziek van worden, enz.

 

Het reptielenbrein, het kleinste en oudste deel van onze hersenen. Het is ook een snelwerkend brein en levert ‘automatische mechanismen’. Het denkt niet na, onthoud niets en reageert instinctief en automatisch. Onze overlevingsinstincten en voortplantingsdrang zitten in dit gedeelte van de hersenen. Het scant de hele dag de omgeving af en is verantwoordelijk voor onze fight, fligh en freeze respons. Het reageert instinctief op externe prikkels. Met dit deel van het brein doet een persoon dingen “omdat hij of zij dat gewend is”. Ze ervaren moeite met nieuwe dingen “omdat hij of zij dit niet gewend is”.

 

Onderling machtsspelletje

Het onderlinge machtsspelletje tussen deze 3 onderdelen van je brein zorgt ervoor dat gedrag nog niet zo makkelijk is om te veranderen. Je leeft binnen je comfortzone en zonder dat je je ervan bewust zijn herhaal je constant dezelfde patronen. En je reptielenbrein die vindt dit wel zo prettig en zorgt er dus voor dat dit vooral niet veranderd. Dat alles volgens hetzelfde patroon blijft verlopen. Daardoor blijft het veilig en voorspelbaar. En juist die veiligheid is het belangrijkste voor je reptielenbrein.

Je reptielenbrein heeft dus een enorme invloed op wat je onbewust doet.


Doorbreken

Om dit te doorbreken zal een nieuw patroon aangeleerd moeten worden dat op een gegeven moment als veilig wordt ervaren. Een nieuw patroon, gedrag en de daarbij behorende gedachtes moeten een weg afleggen vanaf de neo-cortex naar het limbisch brein om uiteindelijk geautomatiseerd te worden. Wanneer iemand de noodzaak van een gedrag weet (de neo-cortex) en voelt dat dit belangrijk is(limbisch) zal het uiteindelijk voor het reptielenbrein als veilig ervaren worden. Omgekeerd zal bepaald gedrag dezelfde weg terug moeten. En daar is soms een lange adem voor nodig. Hoe ouder het gedrag, hoe dieper het ingeslepen ligt.
Positief gedrag ligt ook vaak diep ingeslepen in het reptielenbrein. Daarom werkt belonen ook zo goed.

Bij stress springt het brein naar de reflexen in het reptielenbrein omdat er voor een reflexie in de neo-cortex geen tijd is. Dus hoe bedreigender de ervaring, hoe korter de route is. Verandering is hierdoor nog niet zo makkelijk. Het is dus goed om te kijken waar de stress vandaan komt en welke patronen er zichtbaar zijn.

Wat ik zie bij mensen met schulden is dat er veel gedaan wordt aan de geldproblemen. Het wordt ze uit handen genomen en een stabiele situatie gecreëerd. Nu je dit bovenstaande stukje gelezen hebt, denk je dat de mensen op deze manier anders er tegenaan gaan kijken?

Heel belangrijk hierin is dat de persoon de oorzaak bij zichzelf zoekt en overtuig is dat er iets aan moet veranderen. Door de drang te ervaren dat dit op een andere manier moet gaan. Dat ze een alternatief krijgen die het “lijden” gaat verkorten. Alleen dan zullen ze ervoor gaan.

Angelique Lijffijt

NLP trainer en coach

Nadat ik meerdere trainingen heb gevolgd over NLP, marketing persoonlijke ontwikkelingen leerder ik mijzelf pas echt kennen en dat is ook de basis van wie ik ben. Door te efficiënter te communiceren zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Door NLP heb ik ook leren begrijpen waarom de ander doet zoals hij of zij doet. Ik leer anderen anders te communiceren en hun doelen te bereiken.

Stel je vragen hieronder in het commentaar en je krijgt van mij een antwoord.

Share This
%d bloggers liken dit: